De basis

De frequenties van een gezond persoon hebben een andere structuur dan van een ziek persoon. De frequenties van gezonde mens zijn harmonisch en vrij van vervormingen, terwijl de frequenties van een zieke mens tevens disharmonische frequenties bevat. Vergelijk het maar met de radio. Een radiozender zendt uit op bijvoorbeeld 700kHz. Wanneer het radiotoestel ook op deze zelfde frequentie wordt afgestemd ontvang je het gewenste programma (is communicatie). Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals amalgaan, bacteriën en pesticiden verstoren het frequentiebeeld. Ziekte en gezondheid uiten zich in het individuele frequentiespectrum.

De behandeling

De navolgende omschrijving is indicatief en kan per Bioresonantie therapeut en behandeling verschillen. Zij geeft echter een globaal beeld van het behandelings proces.

Disharmonische frequenties vanuit ieder gestoord lichaamsonderdeel worden naar de bioresonantie computer geleid en worden verwerkt tot therapiesignaal. De harmonische (gezonde) trillingen worden aan het lichaam teruggegeven; de foutieve (ongezonde) trillingen worden in spiegelbeeld teruggegeven en zij verzwakken de foutieve trilling of heffen deze zelfs helemaal op. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van de chemische processen in het lichaam.

Via kabels wordt de informatie naar het bioresonantie apparaat geleid. In het apparaat worden door een hightech filter de pathologische en fysiologische trillingen van elkaar gescheiden. De gezonde trillingen worden versterkt of verzwakt teruggegeven, de ziekmakende trillingen worden in spiegelbeeld teruggeleid. De op deze manier ontstane tegentrillingen verzwakken in het lichaam de ziekmakende informatie en kunnen bij herhaling van de therapie de ziekmakende informatie volledig doen verdwijnen.

Testen van de harmonische en/of disharmonische trillingen geschied via een biotensor of EAV-methode (Electro acupunctuur Voll). U zit in een stoel naast het bioresonantie apparaat. Uw Bioresonantie therapeut vergelijkt uw trillingsfrequenties met de (juiste) trillingsfrequenties welke zijn opgeslagen in ampullen. Zodra bekent is welk orgaan/ weefsel belast is, wordt er gekeken welke belasting dat is.

Dit kan een bacteriële, schimmel, virus, parasiet belasting zijn of misschien door metaal, Electro smok, intolerantie voor voedingsmiddelen E-stoffen, pollen, enz enz enz

De therapie wordt via een magnetische-rugplaat elektrode en/of koperen kogelelektroden doorgegeven en is pijnloos en ontspannend. Verder worden voedingsadviezen gegeven.

Het gebruik van alcohol, koffie en thee wordt minimaal zes uur na behandeling afgeraden van wege de ontslakking van schadelijke stoffen uit het lichaam.
Het is wel zeer belangrijk om zeker binnen 24 uur na de behandeling 2 liter mineraalarm water te drinken om de afvalstoffen af te voeren uit ons lichaam. (inclusief wateradvies bij onze therapie)

Samengevat

Bioresonantietherapie is een universeel inzetbare, pijnloze en effectieve behandelingsmethode om schadelijke of ziekmakende informatie in het lichaam te herstellen, belastingen op te heffen.