Disclaimer

Bioresonantie-info besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Het is echter mogelijk dat de getoonde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van fouten in de getoonde informatie.

Bioresonantie-info kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (vermeende) schade ontstaan door gebruik van de informatie die op www.bioresonantie-info.nl en www.bioresonantie-info.be is vermeld. Bioresonantie-info is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, en ook niet voor schade die het gevolg is van technische problemen die inherent zijn aan het via een elektronische weg verkrijgen van informatie.

Bioresonantie-info biedt een platform waarop therapeuten en behandelaars zich kunnen presentere. Deze therapeuten en behandelaars kunnen zelfstandig en zonder tussenkomst van Bioresonantie-info informatie toevoegen aan hun persoonlijke pagina's. Bioresonantie-info is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze persoonlijke pagina's.

Bioresonantie-info en de op de website ingeschreven therapeuten en behandelaars aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën op deze website verstrekt door of namens Bioresonantie-info en de ingeschrven therapeuten en behandelaars. Bioresonantie-info aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Bioresonantie-info garandeert niet dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig ontvangen en verwerkt worden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de gevolgen van late ontvangst of verwerking.

Wanneer u meent dat inhoud gevonden op van de website van Bioresonantie-info inbreuk maakt op rechten van derden dan verzoeken wij u ons hier van op de hoogte te brengen zodat wij in kunnen grijpen.

Gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Bij het gebruik van deze website accepteer de bezoeker de voorwaarden die in deze disclaimer, privacy verklaring en gebruikersvoorwaarden worden beschreven.