Soort klachten

Een virale infectie is een infectie die veroorzaakt wordt door een virus. Normaal gesproken heeft het lichaam voldoende weerstand om een virus te weerstaan. Als dat niet het geval is, kan een virus je lijf infecteren. Dan kun je bijvoorbeeld een koortslip krijgen, of waterpokken, gordelroos, diarree, griep of zelfs AIDS.

Een virusinfectie is eigenlijk een verzamelnaam voor alle ziektes die veroorzaakt worden door virussen. Wat deze ziektes verder gemeen hebben is dat ze vaak vooral koorts en vermoeidheid veroorzaken en ervoor zorgen dat je je over je hele lijf beroerd voelt.

Infecties worden veroorzaakt door (besmettelijke) micro-organismen – kleine, voor het oog onzichtbare organismen – die zich in het lichaam nestelen en vermenigvuldigen. Bacteriën, virussen en sommige schimmels zijn micro-organismen. Op ons lichaam, in de luchtwegen en darmen leven micro-organismen, die onder normale omstandigheden niet schadelijk zijn. Over de hele wereld komen infecties voor. Tot nu toe bestaat er voor de meeste virale infecties geen doeltreffend geneesmiddel. Bacteriële infecties kunnen worden behandeld met antibiotica. Veel organismen zijn besmettelijk, dat wil zeggen dat zij zich verspreiden tussen mensen die in nauw contact met elkaar leven.

Zijn besmettelijke micro-organismen eenmaal het lichaam binnengedrongen dan duurt het enige tijd voordat ze talrijk genoeg zijn om symptomen te veroorzaken. De symptomen van een infectie worden niet alleen veroorzaakt door een beschadiging van lichaamsweefsel door micro-organismen, maar ook door de eigen afweermechanismen van het lichaam. De witte bloedlichaampjes zullen proberen de binnengedrongen micro-organismen te verzwelgen of te vernietigen. Sommige cellen maken speciale antistoffen aan tegen de micro-organismen.

De symptomen, die een infectie veroorzaakt, zijn ook afhankelijk van de plaats waar de infectie zich bevindt, de uitgebreidheid van de infectie en het soort micro-organisme. Afhankelijk van de ernst en de behandelmogelijkheden kan een infectie zeer lichte verschijnselen van zich niet prettig voelen veroorzaken, tot juist extreem ziek zijn, met hoge koorts, rillingen en/of verwardheid. Het opnemen van de temperatuur kan belangrijk zijn ter beoordeling van de ernst van de infectie.

Er zijn verschillende soorten virussen; maag/darmvirussen, luchtwegvirussen en nog vele andere. De maag/darmvirussen en luchtwegvirussen zijn in dit geval het belangrijkst omdat deze het vaakst koorts en vermoeidheid veroorzaken. Andere virussen geven meer specifieke symptomen, zoals een koortslip of gordelroos.

Antibiotica helpen niet bij een virusinfectie en omdat maar bij een heel klein gedeelte van de mensen met koorts, dit door bacteriën wordt veroorzaakt, zullen artsen dit in het begin meestal niet geven. Artsen zullen ook niet ‘voor de zekerheid’ antibiotica geven, omdat het gevaar is dat bacteriën dan gewend raken aan de medicijnen en wanneer ze echt nodig zijn, de medicijnen niet meer werken.

Ook hepatitus is een virus. Hepatitus is het latijnse woord voor leverontsteking en is daardoor in de basis een ernstige aandoening.

Instabiele Hormoon huishouding

Een goed gebalanceerd lichaam heeft een goed functionerende stofwisseling en gereguleerde hormoon huishouding nodig. Dit is namelijk de basis van het zelf herstellend en genezend vermogen van het lichaam en de basis voor uw welzijn.

De behandeling van virale klachten met Bioresonantie

De behandeling is afhankelijk van de patient en de therapeut. In grote lijnen zal de behandeling erop gericht zijn de metabolische huishouding in uw lichaam in balans te krijgen.

Voordat tot behandeling wordt overgegaan zal de Bioresonantie therapeut u met het Bioresonantie apparaat testen en met u de aard van de klachten bespreken. Met de uitkomst van de testen wordt een diagnose gemaakt en een behandelplan opgesteld. Hierin staat hoe de behandeling zal verlopen en wat uw aandeel in de behandeling is. Wanneer er sprake is van voedsel allergie zal ook advies gegeven worden over uw wat u wel en niet kunt eten.

De behandeling via Bioresonantie vindt plaats met behulp van elektroden. Eventueel wordt een electrode op het te behandelen orgaan gelegd. Via de elektroden worden electro-magnetische impulsen door het lichaam gestuurd. De behandeling is volledig pijnloos en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische medicijnen. Het is mogelijk dat u na afloop van een behandeling last heeft van vermoeidheid. Dit wordt veroorzaakt doordat  het lichaam na de behandeling in hoog tempo afvalstoffen afvoert uit het lichaam. Deze  klachten zijn echter eenvoudig te verminderen door veel water te drinken. Uw nieren voeren een groot deel van uw lichaams afvalstoffen af. Veel water drinken zorgt er voor dat er meer afvalstoffen kunnen worden afgevoerd.