Soort klachten

Een hoog cholesterolgehalte verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Door gezond te leven kun je zelf iets doen om je cholesterolgehalte te verlagen.

Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Cholesterol is niet alleen maar slecht. Sterker nog: zonder cholesterol kunnen we niet leven. Het is een bouwstof voor cellen en hormonen.

Het meeste cholesterol maakt de lever zelf aan, en een klein deel neemt ons lichaam via de voeding op. In het ideale geval maakt het lichaam precies genoeg cholesterol aan. Maar er kan ook te veel cholesterol aangemaakt worden en dan ontstaat er een hoog cholesterolgehalte. Je hebt niet zomaar van de ene op de andere dag een te hoge waarde aan slechte cholesterol. Dit is een jarenlang proces van een 'ongezonde' levensstijl. Het drinken van koffie en alcoholische dranken staan ook hoog op de lijst van factoren die je een hoge cholesterol waarde geven.

Overgewicht telt ook mee als een oorzaak van cholesterol verhoging.  Vaak is het een combinatie van verschillende factoren. Hoe meer cholesterol verhogende factoren er in je levensstijl zitten, hoe hoger de kans dat je aderen dicht beginnen te slippen.

Een hoge cholesterol waarde kan voorkomen uit genetische oorzaken omdat dit erfelijk is bepaald. Het lichaam is dan ontvankelijker voor het ontstaan van een hoog cholesterol gehalte waardoor je dus beter moet letten op je cholesterol niveau.

Beweging zorgt voor een goede bloeddruk, conditie, meer energie, betere voedselvertering door je darmen en je raad het misschien al, een betere cholesterolwaarde. Een goed dieet en voldoende beweging is dus bepalend voor een correcte cholesterol waarde.

In een klein aantal gevallen kan een te hoge cholesterol waarde veroorzaakt worden door medische redenen zoals een niet goed functionerende schildklier, diabetes of stress. Ook sommige medicijnen kunnen zorgen voor een te hoge cholesterol waarde.

Instabiele Hormoon huishouding

Een goed gebalanceerd lichaam heeft een goed functionerende stofwisseling en gereguleerde hormoon huishouding nodig. Dit is namelijk de basis van het zelf herstellend en genezend vermogen van het lichaam en de basis voor uw welzijn.

De behandeling van verhoogde cholesterol klachten met Bioresonantie

De behandeling is afhankelijk van de patient en de therapeut. In grote lijnen zal de behandeling erop gericht zijn de metabolische huishouding in uw lichaam in balans te krijgen.

Voordat tot behandeling wordt overgegaan zal de Bioresonantie therapeut u met het Bioresonantie apparaat testen en met u de aard van de klachten bespreken. Met de uitkomst van de testen wordt een diagnose gemaakt en een behandelplan opgesteld. Hierin staat hoe de behandeling zal verlopen en wat uw aandeel in de behandeling is. Wanneer er sprake is van voedsel allergie zal ook advies gegeven worden over uw wat u wel en niet kunt eten.

De behandeling via Bioresonantie vindt plaats met behulp van elektroden. Eventueel wordt een electrode op het te behandelen orgaan gelegd. Via de elektroden worden electro-magnetische impulsen door het lichaam gestuurd. De behandeling is volledig pijnloos en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische medicijnen. Het is mogelijk dat u na afloop van een behandeling last heeft van vermoeidheid. Dit wordt veroorzaakt doordat  het lichaam na de behandeling in hoog tempo afvalstoffen afvoert uit het lichaam. Deze  klachten zijn echter eenvoudig te verminderen door veel water te drinken. Uw nieren voeren een groot deel van uw lichaams afvalstoffen af. Veel water drinken zorgt er voor dat er meer afvalstoffen kunnen worden afgevoerd.