Soort klachten

Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar langdurig hoge bloeddruk geeft wel een verhoogde kans op hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld een beroerte, nierschade of een hartinfarct). Het is wat we noemen een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten. Als uw hart samentrekt en zo uw bloed het lichaam in pompt, is de druk in uw bloedvaten op z’n hoogst. Dat wordt ook wel de bovendruk genoemd. Als uw hart daarna weer ontspant, dan ontstaat er en lagere druk. Dat noemen we de onderdruk. Uw bloeddruk wisselt voortdurend. Als u uzelf inspant is de bloeddruk hoger dan wanneer u rustig op de bank zit. Bloedruk kan pas worden gemeten als u minimaal 5 minuten rustig zit. De bloeddruk van een gezond persoon varieert tussen 130 bovendruk en 85 onderdruk.

Om te weten of iemand een hoge bloeddruk heeft wordt voornamelijk gekeken naar de bovendruk. Om een goed beeld te krijgen van de bloeddruk zijn meerdere metingen nodig verdeeld over meerdere moment van de dag of zelfs over meerdere dagen gedurende een periode over meerdere maanden. Als de gemiddelde bovendruk 140 of hoger is dan wordt gesproken van hoge bloeddruk. Bij personen met een leeftijd boven de 80 jaar ligt die bovengrens op 160. Bij het toenemen van leeftijd neemt de bloeddruk dus toe.

Van een hoge bloeddruk merkt u doorgaans niets, dit kan dus alleen door metingen worden vestgesteld. Personen die een extreem hoge bloeddruk hebben merken dat wel. Zij kunnen last hebben van duizeligheid, wazig zien, hoofdpijn en in extreme gevallen braken. Een hoge bloeddruk kan genetisch bepaald zijn maar kan ook worden veroorzaakt door overgewicht, overmatig zout en of alcohol gebruik, sommige medicijnen of zelfs de anti-conceptie pil. Een hoge bloeddruk kan ook een medische oorzaak hebben zoals bijvoorbeeld een nieraandoening.

Een hoge bloeddruk is geen ziekte, maar een langdurig hoge bloeddruk geeft wel een verhoogde kans op hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld een beroerte, nierschade of een hartinfarct).

Instabiele Hormoon huishouding

Een goed gebalanceerd lichaam heeft een goed functionerende stofwisseling en gereguleerde hormoon huishouding nodig. Dit is namelijk de basis van het zelf herstellend en genezend vermogen van het lichaam en de basis voor uw welzijn.

De behandeling van hoge bloeddruk met Bioresonantie

De behandeling is afhankelijk van de patient en de therapeut. In grote lijnen zal de behandeling erop gericht zijn de metabolische huishouding in uw lichaam in balans te krijgen.

Voordat tot behandeling wordt overgegaan zal de Bioresonantie therapeut u met het Bioresonantie apparaat testen en een bloeddruk meting doen. Met de uitkomst van de testen wordt een diagnose gemaakt en een behandelplan opgesteld. Hierin staat hoe de behandeling zal verlopen en wat uw aandeel in de behandeling is. Wanneer er sprake is van voedsel allergie zal ook advies gegeven worden over uw wat u wel en niet kunt eten.

De behandeling via Bioresonantie vindt plaats met behulp van elektroden. Eventueel wordt een electrode op het te behandelen orgaan gelegd. Via de elektroden worden electro-magnetische impulsen door het lichaam gestuurd. De behandeling is volledig pijnloos en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische medicijnen. Het is mogelijk dat u na afloop van een behandeling last heeft van vermoeidheid. Dit wordt veroorzaakt doordat  het lichaam na de behandeling in hoog tempo afvalstoffen afvoert uit het lichaam. Deze  klachten zijn echter eenvoudig te verminderen door veel water te drinken. Uw nieren voeren een groot deel van uw lichaams afvalstoffen af. Veel water drinken zorgt er voor dat er meer afvalstoffen kunnen worden afgevoerd.