Soort klachten

Stoppen met roken is niet makkelijk. U krijgt te maken met afkickverschijnselen die u soms letterlijk ziek doen voelen. Roken is niet alleen een gewoonte maar levert ook de stof nicotine aan uw lichaam. Nicotine zorgt er voor dat dopamine vrijkomt in uw hersenen. Dopamine zorgt voor een gevoel van welbehagen.

Iedereen is het eigenlijk wel met elkaar eens, roken is slecht voor de mens en zijn omgeving. Onderzoek toont aan dat van alle stoppogingen die mensen op zelfstandig ondernemen, zo’n 3 tot 5% effectief is. Bij stoppogingen onder begeleiding van een professionele coach en met de juiste therapie en hulpmiddelen stijgt de effectiviteit tot 30 à 40%. Met Bioresonantie krijgt u professionele begeleiding om van uw rookverslaving af te komen.

Er zijn vele redenen om te stoppen met roken. Rokers hebben een slechtere conditie, ze stinken en zijn vatbaarder voor ziekten. Sommige van deze ziekten zijn levensbedreigend. Daarnaast belasten rokers de mensen in hun omgeving met dezelfde risico's en stimuleren in sommige gevallen hun omgeving om ook te gaan roken. Voor kinderen met rokende ouders is het aannemelijker dat zij met roken beginnen dan kinder met niet-rokende ouders.

Stoppen met roken verhoogt de conditie en gezondheid. De eetlust neemt toe doordat eten lekkerder ruikt en is ook sprake van vervangingsbehoefte. Stoppen met roken kan daarom tot gevolg hebben dat het lichaamsgewicht toeneemt. Uw Bioresonantie therapeut kan u helpen deze gewichtstoename onder controle te houden.

Instabiele Hormoon huishouding

Een goed gebalanceerd lichaam heeft een goed functionerende stofwisseling en gereguleerde hormoon huishouding nodig. Dit is namelijk de basis van het zelf herstellend en genezend vermogen van het lichaam en de basis voor uw welzijn.

Stoppen met roken met behulp van Bioresonantie

De behandeling is afhankelijk van de patient en de therapeut. In grote lijnen zal de behandeling erop gericht zijn de metabolische huishouding in uw lichaam in balans te krijgen.

Voordat tot behandeling wordt overgegaan zal de Bioresonantie therapeut u met het Bioresonantie apparaat testen en met u de aard van de klachten bespreken. Met de uitkomst van de testen wordt een diagnose gemaakt en een behandelplan opgesteld. Hierin staat hoe de behandeling zal verlopen en wat uw aandeel in de behandeling is. Wanneer er sprake is van voedsel allergie zal ook advies gegeven worden over uw wat u wel en niet kunt eten.

De behandeling via Bioresonantie vindt plaats met behulp van elektroden. Eventueel wordt een electrode op het te behandelen orgaan gelegd. Via de elektroden worden electro-magnetische impulsen door het lichaam gestuurd. De behandeling is volledig pijnloos en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische medicijnen. Het is mogelijk dat u na afloop van een behandeling last heeft van vermoeidheid. Dit wordt veroorzaakt doordat  het lichaam na de behandeling in hoog tempo afvalstoffen afvoert uit het lichaam. Deze  klachten zijn echter eenvoudig te verminderen door veel water te drinken. Uw nieren voeren een groot deel van uw lichaams afvalstoffen af. Veel water drinken zorgt er voor dat er meer afvalstoffen kunnen worden afgevoerd.