Soort klachten

Longklachten kunnen leiden tot benauwdheid en hoesten. Logklachten kunnen tijdelijk optreden bij ziektes zoals griep maar ook chronisch zijn zoals bijvoorbeeld bij Astma of COPD.

Er zijn verschillende chronische klachten die te maken hebben met de luchtwegen. Kenmerkend is dat ze een behoorlijke impact hebben op het functioneren van de mens.

Bij astma is het slijmvlies chronisch geïrriteerd en ontstoken. De klachten kunnen bestaan uit benauwdheid, piepende ademhaling en/of het ophoesten van taai slijm. Soms reageren de longen heftig op een bepaalde prikkel waardoor de luchtwegen verkrampen en er een astma-aanval optreedt.

Onder COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vallen chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen vernauwd en men heeft last van kortademigheid of een piepende ademhaling. Laaggradige ontstekingen zorgen bovendien voor een overmatige slijmproductie. Bij longemfyseem is er sprake van een beschadiging van de longen. De luchtblaasjes raken steeds verder uitgerekt en er treedt onherstelbaar functieverlies op. De voornaamste klachten zijn kortademigheid en vermoeidheid.

Astma, bronchitis en emfyseem hebben in ieder geval allergische componenten in zich. Wat ook duidelijk is, is dat de slijmvliezen zijn aangedaan, niet alleen het longslijmvlies maar ook het darmslijmvlies. Bovendien is het immuunsysteem betrokken aangezien er sprake is van een chronische ontsteking.

Instabiele Hormoon huishouding

Een goed gebalanceerd lichaam heeft een goed functionerende stofwisseling en gereguleerde hormoon huishouding nodig. Dit is namelijk de basis van het zelf herstellend en genezend vermogen van het lichaam en de basis voor uw welzijn.

De behandeling van longklachtenmet Bioresonantie

De behandeling is afhankelijk van de patient en de therapeut. In grote lijnen zal de behandeling erop gericht zijn de metabolische huishouding in uw lichaam in balans te krijgen.

Voordat tot behandeling wordt overgegaan zal de Bioresonantie therapeut u met het Bioresonantie apparaat testen en met u de aard van de klachten bespreken. Met de uitkomst van de testen wordt een diagnose gemaakt en een behandelplan opgesteld. Hierin staat hoe de behandeling zal verlopen en wat uw aandeel in de behandeling is. Wanneer er sprake is van voedsel allergie zal ook advies gegeven worden over uw wat u wel en niet kunt eten.

De behandeling via Bioresonantie vindt plaats met behulp van elektroden. Eventueel wordt een electrode op het te behandelen orgaan gelegd. Via de elektroden worden electro-magnetische impulsen door het lichaam gestuurd. De behandeling is volledig pijnloos en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische medicijnen. Het is mogelijk dat u na afloop van een behandeling last heeft van vermoeidheid. Dit wordt veroorzaakt doordat  het lichaam na de behandeling in hoog tempo afvalstoffen afvoert uit het lichaam. Deze  klachten zijn echter eenvoudig te verminderen door veel water te drinken. Uw nieren voeren een groot deel van uw lichaams afvalstoffen af. Veel water drinken zorgt er voor dat er meer afvalstoffen kunnen worden afgevoerd.